Największe i najczęstsze problemy w odchowie cieląt związane są z odpajaniem czyli żywieniem w okresie ssania. Problemy te można wyeliminować prawidłowym odpajaniem.

Akt ssania wraz z całym zespołem reakcji zaspokajania głodu należy do zachowań instynktownych. Ssanie wynika w pobudzenia ośrodka łaknienia znajdującego się w podwzgórzu. Na proces ten składa się zbliżanie się cielęcia do matki, znalezienia strzyka i wzięcia go do pyska. Ruchy ssania i połykania są odruchami bezwarunkowymi.

 

W odruchu ssania zasadniczą rolę odgrywa impuls zewnętrzny pobudzenia okolic warg i ściany przedniej części jamy gębowej. Cielę jest gotowe do ssania już kilkanaście minut po urodzeniu. Jest to spowodowane uczuciem głodu po przerwaniu odżywiania łożyskowego. Cielę szybciej znajduje strzyk gdy wymię jest wysoko zawieszone i duże, niż małe i nisko zawieszone. Cielę podczas ssania ma nieco rozstawione i odchylone od siebie tylne nogi i porusza ogonem. Przy pierwszym ssaniu pobiera 0,5 – 1,8 kg siary, a w ciągu pierwszej doby wysysa jej od 3 do 6 kg. Cielę chwyta jeden strzyk i ssie. Aby go uchwycić strzyk musi zmienić kąt trzymania głowy w stosunku do szyi. Podczas ssania kąt ten staje się prawie półpełny. Język z przełykiem tworzą kąt prosty zapobiegając zasysaniu powietrza. Tworzy się rynienka przełykowa transportująca mleko bezpośrednio do trawieńca omijając żwacz. W trawieńcu enzymy (podpuszczka) ścinają białko mleka i tworzą ser i serwatkę. Duża ilość śliny wydzielanej w czasie ssania dostaje się do trawieńca, w niej zawarte są enzymy konieczne do trawienia tłuszczy, które są podstawowym źródłem energii dla młodych cieląt. Ślina posiada też właściwości bakteriostatyczne i tworzy u młodych cieląt pierwszą i główną barierę ochronną przed infekcjami. Ślina opłukuje jamę ustną, rozcieńcza sole zawarte w pokarmach i zabezpiecza przed zaburzeniami osmotycznymi. Działa jak bufor – kwaśne zobojętnia, zasadowe zakwasza. Ślina bierze udział w regulacji gospodarki wodnej organizmu.

Zła pozycja podczas ssania oraz szybkie picie skutkować mogą mniejszym ślinieniem, niedostatecznym odruchem przełykania i gorszym trawieniem. U pijącego w nienaturalnej pozycji cielęcia, utrudnione jest szczelne zamknięcie rynienki przełykowej, czego następstwem jest przepływ mleka do nierozwiniętego żwacza, wzdęcia, problemy z trawieniem i biegunki.

Nasze poidła ze smoczkami Peach Teats ze względu na swoją specyficzną budowę zmuszają cielę do przybranie właściwej pozycji podczas ssania, co sprawia, że tworzy się wspomniana już wcześniej rynienka przełykowa, mleko trafia bezpośrednio do trawieńca gdzie jest w prawidłowy sposób trawione i przyswajane. Niweluje to problemy takie jak wzdęcia, biegunki i zapalenia płuc. Dodatkowym atutem smoczków Peach Teats jest to, że swoją budową naśladują one strzyk krowy i tak też pracują. Umieszczenie otworów po obu stronach powoduje, że mleko nie kapie, a specjalny zawór zaprojektowany jest tak, że otwiera się tylko wtedy gdy cielę ssie. Smoczek nigdy się nie zatyka i nie blokuje. Posiada on specjalne miejsce, w którym się wygina podobnie jak krowi strzyk, a elastyczny gwint umożliwia szybką i łatwą wymianę smoczka.

Smoczki Peach Teats są tak naturalne, że można je doić w dojarkach!

 

Samen 2012
strony internetowe Wałbrzych
HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl